Mobiliteitsonderzoek – Stéphanie Square – Medewerkers

Étape 1 sur 6

OPMERKING : FEDERALE LOCKDOWN(EXIT)MAATREGELEN


In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw gebruikelijke werk- en reispraktijken.

De federale lockdownmaatregelen die momenteel op ons grondgebied van kracht zijn, kunnen een verandering in uw gewoontes teweegbrengen.
De daaruit voortvloeiende werk- en reispraktijken zijn echter niet representatief voor een gebruikelijke situatie.

Geef daarom antwoorden waarin u uw werk- en reispraktijken beschrijft voordat de lockdownmaatregelen in het kader van de bestrijding van de pandemie in verband met het COVID-19-virus in werk gesteld werden.